Listen Live on

On Air

Daveman
 
Theodore Bikel
Theodore Bikel
 
Songs of Russia Old & New/Russian Gypsy

Original Release Date:  February 21, 2006

Track Listing
 • 1. Pomnyu Ya (I Remember)
 • 2. Yamshchik Gani-Ka K Yaru (Coachman, Away to the Fair)
 • 3. Noch Tikha (Quiet Night)
 • 4. Polso Bylo Lyublyatse (I Never Meant to Love)
 • 5. Gari Gari Maya Zvyezada (Twinkle, Twinkle, My Star)
 • 6. Chupchik (Curly Forelock)
 • 7. Vyecherny Zvon (Evening Bells)
 • 8. At Volgi da Dona (From the Volga to the Don)
 • 9. Talyanochka (The Concertina)
 • 10. Padmaskovniye Vyechera (Moscow Evenings)
 • 11. Padrushka Milaya (My Old Pal)
 • 12. Katiusha
 • 13. Pravazhanye (Parting)
 • 14. Tyomnaya Noch (Dark Night)
 • 15. Beryuzoviye Kalyechke
 • 16. Yekhali Tsigane
 • 17. Dve Gitari
 • 18. Kagda Ya Pyann
 • 19. Svyetit Myesats
 • 20. Kak Stranno
 • 21. Nichevo, Nichevo, Nichevo [From Fräulein]
 • 22. Chto Mnye Gorye
 • 23. Dyen I Noch
 • 24. Metyelitsa
 • 25. Snilsya Mnye Sad
 • 26. Karobushka
 • 27. Karabli
 • 28. Sudarinya
Credits
 • Richie Unterberger: Liner Notes
 • Gordon Anderson: Executive Producer
 
Share Email Bookmark